divendres, 16 de setembre de 2016

La nit del ratpenats 2016

El proper dissabte dia 24 de setembre al vespre, tal com es ve realitzant els darrers anys, se celebra a l'estany d'Ivars i Vila-sana la nit dels ratpenats (o muricecs). La finalitat és aprendre una mica més d'aquest desconegut grup de mamífers que tot volant es dedica a alimentar-se d'arnes i mosquits quan nosaltres anem a dormir. L'activitat és coorganitzada pel Consorci de l'Estany, EGRELL, el Museu de Ciències Naturals de Granollers i el CTFC. Es pot trobar més informació al cartell adjunt i es pot fer la inscripció directament a la web del Consorci de l'Estany.

dimarts, 6 de setembre de 2016

Resum del mes d'agost de 2016

Tot i les fortes calorades del mes d'agost, que ens fa pensar que l'hivern encara queda molt lluny, tal com ja es començava a entreveure al mes de juliol, l'entrada o pas d'espècies que han criat més enllà de les nostres fronteres comença a accentuar-se. Un bon exemple en són els ànecs, ara amb els seus plomatges discrets que els fan passar més desapercebuts i que sovint només es detecten a darrera hora del dia quan surten dels seus amagatalls. En efecte, aquest agost ja s'han observat 8 espècies diferents a l'estany, amb l'arribada dels primers xarxets, xarrasclets i cuallargs. Un cas semblant passa amb les limícoles, amb fins a 9 espècies, cap de les quals ha niat a l'estany. La joca dels esplugabous continua força activa, amb uns 800 exemplars que s'han aplegat a dormir cada dia a la boba, i les gavines vulgars encara són presents en nombre alts, fet que denota una constant entrada d'ocells com o posa de manifest l'observació d'ocells amb anelles de paisos de l'est d'Europa. En el cas contrari trobem els gavians argentats, que amb els poc més de 40 ocells de màxim de l'agost se situen en els seus mínims anuals, coincidint amb el desplaçament del gruix de la població a mudar al golf de Biscaia, molt lluny del miler d'ocells que s'hi va congregar al mes de juny.

Entre els ardèids, al marge dels esmentats esplugabous, esmentar la detecció el mes d'agost de nombres alts per a l'estany de martinets blancs, a la vegada que s'hi continua observant martinet de nit, bernat pescaire, martinet menut i es detecta l'arribada dels primers agrons blancs. Seguint la tònica del mes precedent, a l'agost s'ha continuat detectant alguns becplaners i capons reials i ja s'observen els primers corbs marins grossos. En el grup de les cigonyes i afins esmentar que finalment els primers dies del mes ha volat el darrer poll de cigonya de l'estany, més de dos mesos més tard de l'esperable.

Els canvis no només afecten als grans ocells aquàtics, sinó també als més menuts. Així el blauet ja ha esdevingut regular a l'agost a l'estany, amb fins a 3 exemplars diferents, i gràcies a les campanyes d'anellament que es realitzen a l'estany d'Ivars i Vila-sana es detecta el pas s'especies de canyissar molt més discretes com la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el boscaler comú (Locustella luscinioides) o la cotxa blava (Luscinia svecica). Al marge d'aquestes, moltes altres espècies, tot i no ser específiques de les zones humides, aprofiten la riquesa de l'estany i de les zones arbrades que l'envolten per tal d'aturar-se alguns dies o hores a descansar i proveir-se d'insectes per poder continuar la migració sovint cap a terres africanes al sud del Sàhara. Un bon exemple en són les orenetes vulgars (Hirundo rustica), amb joques a l'estany que alguns dies superaven el miler d'ocells.


Màxims del mes d'agost de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 8
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 158
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 17
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 7
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 10
Morell de cap roig (Aythya ferina) 4
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 6
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 700
Martinet blanc (Egretta garzetta) 35
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea) 7
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus) 3
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 7
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 18
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 5
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 2
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 3
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola) 4
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 10
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 2452
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 42
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Com els mesos anteriors el sector som de davant cal Aragonés es on es concentra la major diversitat d'ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El poll de cigonya del niu de l'àrea de pícnic del costat de Vila-sana no va volar fins a principis d'agost, cosa que indica que era fruit d'una posta de reposició molt tardana. A la foto el poll vigilat per un adult.  4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

A l'agost encara són distingibles molts dels joves nascuts durant l'any, com el cas d'aquest jove de fotja amb possiblement un dels seus progenitors. 4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

A l'agost encara s'observa una important concentració de gavines vulgars que al vespre s'ajoquen a dormir al centre de l'estany. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el dia algunes de les gavines reposen als arbres morts del costat de Vila-sana, fet que permet observar alguns ocells anellats i coneixer els seus indrets d'origen. 4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Gavina amb una anella vermella d'origen hongarés, que ens permet concloure que l'increment d'ocells del juliol-agost es deu a l'entrada d'exemplars que ja han viatjat fins alguns milers de km. 4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els ocells transpirinencs es troben al juliol-agost a l'estany amb part dels ocells locals, com és el cas d'aquesta gavina nascuda a l'estany en anys anteriors. 4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

A l'agost ja s'observen els primers grupets de corb marí gros a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 30/8/2016. (c) Joan Rodríguez Rosario & Anna Varea Polo

l'agost és  un dels millors mesos per a l'observació dels ardeids, doncs coincideixen a l'estany les espècies estrictament estivals, com aquest agró roig, amb les primeres arribades dels hivernants i amb el pas d'algunes espècies no reproductores. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La joca dels esplugabous s'ha mantingut entorn els 800 ocells al mes d'agost, tots ells ajocats a la boba per la cada vegada menor superfície que tenen els arbres morts. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

L'agost ha reportat un bon nombre d'observacions de martinet blanc, espècie que habitualment s'observa en molt reduït nombre. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Martinet de nit, bernat pescaire i martinet blanc plegats al costa de cal Aragonés. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de martinet de nit al costat d'un jove de l'any d'agró roig. 15/8/2016. (c) Joan Rodríguez Rosario & Anna Varea Polo

Els capons reials són una de les espècies que han esdevingut regulars aquests darrers anys a l'estany. En aquest cas 3 exemplars entren a la joca el 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els diferents ànecs detectats l'agost d'enguany a l'estany d'Ivars i Vila-sana hi figura el morell de cap roig, a la foto un jove de l'any. 4/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Altres ànecs detectats a l'estany aquest agost són el collverd i el cullerot, amb un grupet a la dreta de la fotografia. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Dos xibecs descansen durant el dia al costat de 5 xivitones i un collverd. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Alguns dies al capvespre se solapaven grans volades d'orenetes que acudien a ajocar-se a l'estany amb alguns ànecs que marxaven a alimentar-se a la nit fora de l'estany. 6/8/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Les campanyes d'anellament permeten, entre altres, conèixer la fenologia dels petits passeriformes de canyissar, molt tímids i difícils d'observar. 15/8/2016. (c) Sergi Sales Asensio

Entre els passeriformes de canyissar que es detecten durant el mes d'agost hi ha la boscarla dels joncs, espècie que migra des del nord d'Europa a l'Àfrica transahariana. 15/8/2016. (c) Sergi Sales Asensio

La visió d'un cranc americà amb actitud amenaçadora fora de l'aigua cada vegada s'està fent més rara a l'estany per la forta predació que executa sobre aquesta espècie la lucioperca, 30/8/2016. (c) Joan Rodríguez Rosario & Anna Varea Polo

dilluns, 8 d’agost de 2016

Resum del mes de juliol de 2016

Sembla que pel fet d'estar en ple estiu no passa res però la realitat és que moltes espècies tan bon punt han acabat de criar ja han començat a moure's, a vegades amb desplaçaments no petits. Al mes de juny ja vam veure que el nombre de gavians argentats de l'estany es va disparar, coincidint amb el pas de molts dels ocells que han criat a la Mediterrània que es desplaçaven a mudar al golf de Biscaia. Ara al juliol el nombre de gavians argentats, tot i que encara alt, ha començat a disminuir. Per contra, es detecta una molt forta entrada de gavines vulgars, ja iniciada amb menys força al mes de juny. Així s'ha passat dels 20 ocells de màxim del mes de maig als 720 del mes de juny i els 4.300 del mes de juliol. Una part són gavines que han criat en altres punts de la depressió de l'Ebre (entre elles algunes que fins l'any passat van criar al mateix estany) que un cop acabada la cria es dispersen per diferents localitats de la zona. Hi ha però també una forta entrada d'ocells que han criat en altres localitats europees, a vegades situades a centenars o fins i tot alguns milers de km, que tot just acabada la cria ja es desplacen cap a les nostres contrades, per en alguns cassos posteriorment continuar el viatge cap a altres localitats del centre i sud de la Península. 

Entre les espècies que ja es van començar a veure el mes de juliol i que han continuat incrementant els seus efectius trobem també l'esplugabous, amb una joca que ja ha arribat al miler d'ocells, massa per a caber als arbres morts, cada vegada més plomats, del mig de l'estany. És per això que la joca es forma ja directament a la boba i així ja hi caben tots des d'un principi i s'estalvien les trifulgues per veure qui aconsegueix restar al seu posador sense ser expulsat per un altre nouvingut.

Entre altres espècies esmentar també l'aparició dels primers blauets i algunes limícoles com xivitones i gamba roja pintada, que ja comencen a baixar quan tot just les més endarrerides acabaven de pujar. Un cas semblant es dóna amb els becplaners, amb observacions regulars des del mes de maig. 

La resta d'espècies es mantenen en uns nivells semblants als del mes anterior, algunes d'elles encara enfrascades en ple període reproductor, com és el cas del cabussons emplomallats, però també algunes altres com la fotja (amb un bon èxit reproductor enguany) i fins i tot una parella de cigonya que ha mantingut encara un poll al niu tot el mes de juliol. De ben segur una posta de reposició realitzada atípicament tard. Altres espècies tenen feina ara a recuperar-se desprès del desgast de la reproducció i en molts casos aprofiten per renovar el plomatge (fer "la muda"). Aquest és per exemple el cas dels ànecs, amb els mascles eclipsats per passar el màxim desapercebuts possible durant un període gens fàcil, amb les condicions de vol minvades i un consum energètic important.

Màxims del mes de juliol de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 07/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 70
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 22
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 12
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 14
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 4
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 4300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 470
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El sector som del costat de cal Aragonès és el mes favorable per observar diferents espècies alimentant-se tant a primera com a darrera hora del dia. A la foto cigonyes, ànecs collverds i fotges vulgars. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de juliol es molt frequant veure els joves d'agró roig volant per sobre el canyissar en els seus primers viatges amunt i avall. 13/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Moltes de les espècies un cop acabada la cria aprofiten per mudar el plomatge. Aquests és el cas dels ànecs collverd en els que tots els mascles, com el de la foto (reconeixible pel bec groc), ara presenten el plomatge eclipsat. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava, amb el seu espectacular plomatge, és una de les espècies que mai acostuma a fallar a les visites a l'estany, sobretot al sector de cal Aragonès. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La joca d'esplugabous de l'estany el mes de juliol ha incrementat el nombre d'ocells arribant fins al miler d'exemplars, fruit de l'entrada potser d'ocells transpirinencs, que s'ajoquen tots a la boba. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre mig del esplugabous a vegades s'hi deteca ajocada alguna altra espècie, en aquest cas un martinet ros, que ha buscat refugi a la part baixa de la boba. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Martinets blancs i martinets de nit no semblen barrejar-se gaire amb els esplugabous a l'estany i en aquest cas van una mica per lliure. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Les carpes (Cyprinus carpio) continuen "pentinant" les zones somes, on la poca profunditat fa que els sobresurti tot el llom, de tal manera que no hi queda res per a les limícoles i altres ocells. 13/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els rèptils, la sargantana (Podarcis liolepis) és de les poques espècies que es deixa observar amb una certa facilitat a l'estany. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 4 de juliol de 2016

Resum del mes de juny de 2016

El mes de juny és dels mesos de primavera-estiu un dels mes "tranquils". En efecte, ja han acabat de passar els ocells que crien més al nord, fins i tot els més tardans, i per contra encara no ha començat la migració de tornada. Es per això que bàsicament només es detecta a l'estany els ocells reproductors, acompanyats pels exemplars estiuejants d'algunes espècies que no nien a l'estany però de les quals en romanen alguns ocells no reproductors durant el període estival. A aquests s'hi comencen a sumar també exemplars dispersius d'espècies que han criat en altres aiguamolls de les rodalies i que un cop finalitzada la cria es mouen cap a altres zones humides de la Plana, com el cas del bernat pescaire.

Així, les limícoles, que havien estat presents amb un bon nombre d'espècies els dos mesos anteriors, el juny estan sota mínims. De fet només s'ha detectat irregularment algun cames llargues (amb un cert repunt a finals de mes, amb 14 ocells el dia 30) i alguna xivita. Per contra, hi ha indicis que les espècies que enguany estan criant ho fan amb un cert èxit. En efecte, aquest mes s'observen diversos joves ja emancipats de fotja, polla blava i ànec collverd al costat de parelles que tenen encara polls petits. Es desconeix el paper que pot tenir el control que s'ha començat a efectuar enguany sobre els gavians argentats, als que s'impedeix criar a l'illa principal, sobre aquest aparent major èxit reproductor de diverses de les espècies que el 2016 han criat a l'estany. Si això fos així, s'obre una certa esperança a recuperar la colònia de gavina vulgar que enguany ha desertat en trobar-se que les 70-80 parelles de gavians havien ocupat la totalitat de l'illa principal i les havien deixat sense espai físic per intentar reproduir-se. Entre les espècies interessants que han criat enguany esmentar altre cop el morell de cap roig, espècie de la qual el 18/06/16 es va observar 1 femella amb 6 polls (Mireia Jimenez, Montserrat Monegal i Berto Minobis, com pers.)

Fets destacables del mes de juny són l'observació d'un parell de becplaners i la formació novament, desprès de molts mesos, de la joca d'esplugabous.

Les úniques espècies que sembla clarament ja estan incrementant els seus efectius durant el juny són la gavina vulgar, que ja hem comentat que enguany no ha criat, de la qual desprès d'un juny fluix, amb només uns pocs ocells, a format una joca de fins 720 exemplars a finals de mes, segurament d'ocells dispersius procedents d'altres colònies de la Depressió de l'Ebre. Un cas una mica semblant és el del gavià argentat, amb un fort increment durant el juny, fins arribar als 1.000 ocells a la joca (tot i que molts menys durant el dia quan es desplacen a alimentar-se lluny de l'estany), en la que de ben segur s'hi concentren molts gavians que desprès de l'època de cria es desplacen des de les colònies de la Mediterrània al golf de Biscaia generant a l'estany els màxims anuals.

Màxims del mes de juny de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 75
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 400
Martinet blanc (Egretta garzetta) 9
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 12
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 14
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 720
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1000
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el juny els sectors soms, com el del costat de cal Aragonés, s'omplen d'ocells alimentant-se. A la fotografia cigonyes, ànecs collverd, bernat pescaire i un parell de becplaners. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els polls de la majoria de parelles de cigonya ja han volat durant aquest mes de juny i no retornen al niu més que per dormir. Per aquesta raó durant el dia es freqüent veure els adults sols vigilant els niu de la seva possible usurpació per part d'ocells passavolants. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de bernat pescaire pescant al sector de cal Aragonès. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Com els darrers anys, són freqüents durant tot el període reproductor els martinets de nit a l'estany, amb indicis que enguany finalment podrien estar criat. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell
El martinet blanc és un dels ardeids presents també al període reproductor a l'estany que sembla també només ser-hi estiuejant. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès d'uns mesos sense joca d'esplugabous a l'estany, aquest mes de juny s'han tornat a aplegar més de 400 exemplars. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El martinet menut és un dels ardeids més discrets i difícils d'observar a l'estany. Malgrat això sembla que poc a poc va consolidant la seva població en aquest espai, amb segurament un mínim de 2 parelles el 2016. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Un dels dos becs planers observats aquest juny a l'estany. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

L'oca, desprès d'haver fracassat com a reproductora, possiblement per no haver aconseguit aparellar-se, continua detectant-se a l'estany. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Una de les espècies que més freqüentment es veu amb polls durant el mes de juny és el cabussó emplomallat. 29/06/2016. (c) Joan Rodríguez Rosario

El cabusset continua amb només 2-3 parelles a l'estany, tot i que algunes d'elles s'han detectat amb polls. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

En el cas de la polla blava aquest juny s'ha observat adults amb polls de diferents mides que evidencien la presencia de diferents parelles. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La fotja és una de les espècies que tot i el reduït nombre de parelles sembla el 2016 haver tingut un important èxit reproductor amb presència aquest juny de joves emancipats i adults encara acompanyats de polls de mida mitjana. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El 2016 el nombre de polles d'aigua no sembla haver variat substancialment respecte els anys anteriors. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Juntament amb l'entrada de gavines vulgars, aquest juny s'ha tornat a observar alguna gavina capnegra. 29/06/2016. (c) Joan Rodriguez Rosario

La boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) és possiblement l'ocell d'aiguamoll més corrent a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquest mes de juny encara eren molts els mascles que cantaven amb intensitat. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els conills continuen encara essent prou abundants a l'estany, essent de fàcil detecció tant a primera com a darrera hora del dia. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El juny ja es mes de papallones a l'estany on s'hi poden observa espècies escasses a la plana de Lleida com Lasiommata megera. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La Pieris napi és potser la papallona més abundant a l'estany. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell